Новости

Ошский технологический университет им. М.М.Адышева РЕЕСТР тем диссертационных работ, утвержденных с 1-января 2005-года по 1-марта-2016 года

«УТВЕРЖДАЮ»

ректор ОшТУ,  д.т.н., проф. Абидов А.О.

__________________________

  «____» ___________ 2016-г.                                                                                                                          

Ошский технологический университет им. М.М.Адышева

РЕЕСТР тем диссертационных работ, утвержденных с 1-января 2005-года по 1-марта-2016 года

 

М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши

М.М.Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин окумуштуу кеңеши Ош технологиялык университетинин шайлануучу коомдук-кесиптик башкаруу органы, университеттин өнүгүүсүнө, университетте башкаруунун демократиялык негиздеринин түптөлүшүнө жана өнүгүшүнө чоң салымын кошот.

2017-жылдын 27 – февралында өтүлүүчү окумуштуулар кеңешинде кандидаттык диссертациялардын темасын бекитүү:

2017-жылдын 27 – февралында өтүлүүчү окумуштуулар кеңешинде кандидаттык диссертациялардын темасын бекитүү:

 

Аты,жөнү

Адистиктин аталышы

Диссертациялык иштин аталышы

 Илимий       жетекчи

1.

Пасан уулу Асан

05.23.05 Курулуш материалдары жана буюмдары

Исследование местных строительных материалов для получения низкомарочных цементов (Төмөн маркалуу цементтерди алуу  үчүн жергиликтүү материалдарды изилдөө)

Сеитов Б.М.,т.и.д.,проф.

2.

Парпиева Фатима  Сааталыевна

Ош технологиялык университетинин аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн 2016-2017-окуу жылына иш-планы

                                                                            «БЕКИТЕМИН»

                                                                              ОшТУнун “ИжИ” боюнча

                                                                     проректору, профессор

_______________Б.Н.Шамшиев

                                                                          «_____» ____________2016-ж.

 

Ош технологиялык университетинин аспирантура жана докторантура бөлүмүнүн 2016-2017-окуу жылына  иш-планы

2016-жылдын 15-29-ноябрына чейин кандидаттык экзамендерин тапшырган аспиранттардын тизмеси

2016-жылдын 15-29-ноябрына чейин кандидаттык экзамендерин тапшырган аспиранттардын тизмеси:

Мамалекеттик тил

1.Жунусов Ажыбай Бердибаевич

2.Тажидинов Исламхон Салиханович

3.Тойчуева Гулнара Рахманбековна

4.Турдуева Жылдыз Алимбековна

5.Абдыразакова Сырга Бекиевна

6.Абдувапова Зиягүл Усенбаевна

7.Үсонов Тынычбек Сыдыкович

8.Ыдырысов Рамис Жумабекович

9.Орозбаев Муратали Төлөнович

10.Эрмекбаев Эмилбек Жалилович

11.Мадыкова Жаңыл Ахмедовна

12.Рахимова Гүлбарчын Машраббаевна